Tips en instructies - Witte Gij Ut

Witte Gij Ut Kwis
30 juni 2018
Ga naar de inhoud
 
Belangrijke 'Tips & Instructies' voor alle deelnemende teams!
 

Op deze pagina vindt je allerlei tips en instructies voor de quizavond. Tips zijn aanbevelingen voor de teams en moeten niet perse opgevolgd worden. Instructies zijn spelregels voor de diverse opdrachten waar de teams zich op de quizavond aan moeten houden. Niet alle tips en instructies worden vooraf gegeven. Er moet ook nog creativiteit en verrassing overblijven.
 

Door de tips en de instructies ruim vooraf goed door te nemen kun je veel tijd winnen op de quizavond en je maximaal richten op de vragen. Want daar gaat het per slot van rekening om. Bovendien is dat een veel leukere bezigheid dan het  'geregel’ eromheen.

Tips

1. Het werken met internet

Voor veel van de vragen is internet een uitstekende informatiebron om je naar het antwoord te helpen. Het is dan ook zeer raadzaam om enkele ‘apparaten' te hebben waarmee je teamleden op de quizavond tegelijk kunnen internetten. Dat kan bijvoorbeeld met een ‘gewone’ desktop computer, een laptop, een Ipad of een tablet/telefoon.

Uiteraard heb je ook de mensen nodig die deze apparaten kunnen bedienen en die liefst ook nog wat handig zijn met het zoeken op internet.

Let op: het zou erg jammer zijn als teamleden op de avond zelf hun laptop meebrengen en je komt er dan pas achter dat de verbinding met internet niet meteen werkt, of je de code niet bij de hand hebt. Doe dit allemaal ruim vooraf aan de quizavond. Test elk apparaat dat je wilt gaan gebruiken nu al vast op de werkplek van je team voor de quizavond. Liefst zelfs met enkelen tegelijk, zodat je zeker weet dat ook dat straks meteen goed werkt.

2. Het aantal mensen in je team

Uit hoeveel mensen bestaat het ideale team? Als we dat wisten zouden we het zeker niet zeggen. Wel kunnen we wat hardop nadenken en jullie adviseren over dit aantal:

 
 • Voor de opdrachten buitenshuis moet je minstens 2-3 teamleden tijdelijk missen. Dat kan misschien maar één uurtje zijn, maar als het wat tegenzit kunnen die evengoed ook veel langer weg zijn.
 • Het is raadzaam om tegelijk nog met 3-4 mensen aan de 'thuisvragen' door te werken.
 • Daarnaast is één persoon die alles rondom de vragen regelt en één die de 'huishoudelijke' taken of catering op zich neemt geen overbodige luxe.
 • In totaal zit je al vlug op 7 a 8 personen. Maar hoe meer hoe beter, want "alle beetjes helpen" en iedereen weet wel iets. Hetzij over Erp, Keldonk, Boerdonk en omstreken, hetzij kennis in 't algemeen, hetzij op 't gebied van puzzelen of gewoon door een beetje boerenverstand te gebruiken.
 • Meer dan 12 teamleden kan ook nog heel goed. Uiteraard moet je alles dan wel beter gaan coördineren, maar de bedrijvigheid en de gezelligheid wordt er dan zeker niet minder door.
 • Deelnemen met 6 of met 20 kan het resultaat zeker beïnvloeden. Meer zal dat bepaald worden door onderling goed te communiceren wat ook de gezelligheid weer ten goede komt. En daar gaat het nou net om - naast de goede doelen-  bij Witte Gij Ut?!

 
3. De beste methode voor de thuisvragen

Negentig thuisvragen beantwoorden is niet niks. Dat kun je op verschillende manieren aanpakken. Wij kwamen tot twee ‘uitersten’:

 
 • Je kunt de vragen één voor één met het hele team aanpakken. Deze methode heeft het voordeel dat ieders kennis of ervaring met het onderwerp ten volle gebruikt wordt. Soms kan iemand zelfs meteen al het antwoord geven. Een bijkomend voordeel is dat het erg gezellig wordt aan tafel en dat je maximaal ‘leert’ van elkaar. Het grote nadeel is natuurlijk de tijd. Als je gemiddeld 4 minuten per vraag besteed is dat 90x4 = 360 minuten ofwel 6 uur in totaal. En zoveel tijd heb je niet, dus moet het sneller.
 • Je kunt ook het vragenboekje downloaden op deze site en alle vragen verdelen over de teamleden. Iedereen gaat dan zelfstandig aan de slag en heeft ruim de tijd om 10 tot 20 vragen te beantwoorden. Zo lijkt het tenminste. Maar iemand kan zich al vlug een half uur verbijten in een vraag terwijl een van de andere teamleden het antwoord soms zo op kan hoesten. Een bijkomend nadeel is dat het stil is omdat ieder voor zich werkt en dat komt de levendige gezelligheid aan tafel niet ten goede.

De uitdaging is de gulden middenweg te vinden tussen deze uitersten. Denk daar maar eens over na…

 
 
4. Het verdelen van de beschikbare tijd

In totaal heb je 100 vragen te beantwoorden. Voor de tien buitenvragen hiervan moet je in Erp, Keldonk of Boerdonk of de directe omgeving op pad. Voor de overige 90 thuisvragen heb je netto hooguit 4½ uur beschikbaar. Dat is 270 minuten en dus heb je gemiddeld 3 minuten per vraag als één persoon alle vragen één voor één zou aanpakken. Als je met zes personen bent wordt dat al 6x3=18 minuten. Op deze manier zou je de tijd en de vragen kunnen verdelen.

Voor elke vraag krijg je een bepaald aantal punten. Sommige vragen bestaan echter uit meerdere deelvragen. Voor elke deelvraag afzonderlijk krijg je evenveel punten. Voor de deelvragen van één vraag tezamen krijg je evenveel punten als voor een vraag zonder deelvragen. Deelvragen brengen dus afzonderlijk gezien minder punten op. Hoe meer deelvragen een bepaalde vraag heeft, des te minder punten kun je met elke deelvraag behalen.

Houd de tijd dus in de gaten en weeg deze af tegen de punten die je met de vraag kunt behalen.

5. Even een fotootje maken

Met een goede voorbereiding op de foto-opdracht kun je veel tijd voor je team winnen op de quizavond. Lees hiervoor ook de instructies voor opdracht 4 verderop op de pagina.

 
 • Met wat voor apparaat maak je de foto?
 • Heb je zelf of heeft een van je teamleden een digitale camera of een telefoontoestel met camerafunctie?
 • Hoe krijg je de foto die je daarmee maakt op je computer en hoe verstuur je die per e-mail?
 • Hoe groot is het fotobestand en hoe kun je dat veranderen met een bepaalde instelling van de camera?

 
Allemaal vragen die je nu al kunt beantwoorden door even een foto te maken en naar iemand te sturen om zo eventuele problemen op de quizavond voor te zijn.

Tot slot nog dit: De foto hoeft niet per se vanaf je eigen email adres of zelfs vanaf je werkplek verstuurd te worden. Je mag dus het maken van de foto en het opsturen ervan helemaal overlaten aan een ander die niet in je team zit maar je team hierbij wel even wil helpen. Vergeet dan niet het email adres waarheen de foto moet en je teamnaam en nummer voor het onderwerp van de email ook mee te geven!

6. Bruikbare middelen

Los van de mentale opkikkers, de geestverruimende middelen en het bakkie troost bij tegenslag zijn er nog al wat spulletjes die je op de quizavond kunnen helpen. Hieronder een korte opsomming van de vier hoofdopdrachten met wat wel en niet nuttig kan zijn.

Voor de thuisvragen heb je eigenlijk maar twee dingen nodig: Een goede organisatie en allerhande betrouwbare informatiebronnen. En betrouwbaar betekent hier ook goedwerkend. Wat daar allemaal bij komt kijken hebben we al ruimschoots aangegeven. Alleen het potlood met gummetje is nog niet genoemd.

Voor de buitenvragen, waarvoor je op pad moet, verklappen we niet veel. Je moet het antwoord ter plaatse ontdekken. Maar hoe? Tellen, afstand of tijd meten, gewicht bepalen, of hoef je het alleen maar te kunnen zien of lezen (in ’t donker).
En waar? Hoog, diep, ver of onder water … laat het je verrassen. Als je op safe wilt spelen kun je het best zo veel mogelijk hulpmiddelen hiervoor meenemen. Contact kunnen leggen met het thuisfront zou ook wel eens handig kunnen zijn. En soms kan zelfs een simpele plattegrond wonderen doen.

Voor de centrale kennis- of vaardigheidstest mag je niets meenemen behalve een pen of potlood met gummetje. Laat al het andere dus thuis, want dat kan alleen maar (straf)punten gaan kosten. Zelfs een extra dosis verstand, stiekem onder je schedel verstopt, zal de surveillanten meteen opvallen.

Voor de extra foto-opdracht neem je het best de betreffende tip 5 hierover nog eens goed door. Meer valt daar eigenlijk niet over te zeggen.

Instructies

1. De opdrachten van "Witte Gij Ut" kwis

Op zaterdag 30 juni 2018 om klokslag 18.30 uur begint de zesde editie van Witte Gij Ut?! Vanaf dat moment kunnen de captains inbij de molen in Keldonk hun vragenboekje met toebehoren ophalen. Diezelfde avond om uiterlijk 23.00 uur moeten de boekjes daar weer ingeleverd zijn. In de tussenliggende tijd is het de taak aan alle deelnemende teams om zo veel mogelijk vragen correct te beantwoorden.

Deze editie van Witte Gij Ut?! omvat 4 opdrachten. De eerste twee opdrachten zijn het beantwoorden van de 100 vragen in het vragenboekje.

Opdracht 1:   tien vragen uit het vragenboekje zijn allemaal vragen waarvoor je in Erp, Keldonk of Boerdonk en omgeving op pad moet. Dit noemen we de 10 buitenvragen.

Opdracht 2:  voor de overige 90 vragen uit het vragenboekje hoef je niet perse het huis uit. Daarom noemen we deze de 90 thuisvragen.

Opdracht 3:  opdracht bestaat uit het deelnemen door één afgevaardigde van elk team aan een 'centrale test' ergens in Erp, Keldonk, Boerdonk en omstreken.

Opdracht 4: vierde (kleine) opdracht is nog even een verassing, maar deze kun je met je team helemaal thuis uitvoeren.

Houd er dus rekening mee dat tijdens de quizavond een aantal van je teamleden tijdelijk niet mee kunnen helpen met het beantwoorden van de 90 thuisvragen.

2. De 100 vragen in het vragenboekje

Het vragenboekje dat je op moet halen bevat 100 vragen verdeeld over 10 rubrieken van elk 10 vragen. Je krijgt een vast, fullcolour exemplaar en een losbladig exemplaar mee. Het vaste exemplaar moet je weer inleveren. Op deze site is vanaf de start van de quiz het vragenboekje ook te downloaden. Deze kan gebruikt worden voor het ‘verdelen’ van de vragen over de teamleden. Het is wel belangrijk dat je het vaste exemplaar ook weer volledig inlevert.

Elk van de 100 vragen in dit boekje is duidelijk ‘afgebakend’ met stippellijnen en in de linker marge genummerd. Een vraag kan bestaan uit meerdere deelvragen. Als dat het geval is zijn de deelvragen weer afzonderlijk aangegeven met een letter (A, B, C, … enz.). Voor elke vraag of deelvraag kan slechts één antwoord gegeven worden. Je antwoord moet in het daarvoor bestemde vakje worden ingevuld.

Pas als je definitief besloten hebt welk antwoord je geeft vul je dit op het originele fullcolour document in van het vaste exemplaar. Voor doorgestreepte antwoorden welke daarna, binnen of buiten het vakje, zijn verbeterd worden geen punten toegekend.

Schrijf duidelijk, in blokletters en binnen het vakje. Als je antwoord niet eenduidig of niet leesbaar is kunnen geen punten worden toegekend.

Voor sommige antwoorden geeft onze Witte Geit, hij zal zich in het vragenboekje voorstellen, speciale instructies of mogelijkheden. Volg deze aanwijzingen altijd nauwkeurig op.

Als persoonsnamen gevraagd worden, geef dan altijd de volledige naam, dus voor- + achternaam. Tenzij in de vraag of door onze Witte Geit anders is aangegeven.

3. Opdracht 1 : De 10 buitenvragen

Voor het beantwoorden van de 10 buitenvragen waarmee natuurlijk ook punten te behalen zijn, moet je op verschillende locaties in Erp, Keldonk, Boerdonk en omstreken het antwoord zien te vinden.

Wij raden aan de route met twee teamleden per auto af te leggen. Normaliter ben je dan voor deze opdracht 1 tot 1½ uur onderweg. Maar vanwege de drukte of mogelijk slecht weer zou het ook wel eens langer kunnen duren. De vragen staan kriskras door het boekje en je mag zelf je route bepalen. Je mag ook zelf bepalen hoe laat je aan deze opdracht begint. Houd er wel rekening mee dat de antwoorden mogelijk nog ‘overgeschreven’ moeten worden en dat het gehele boekje om uiterlijk 23.00 uur ingeleverd moet zijn.

De veiligheid in het verkeer blijft voorop staan. Het is waarschijnlijk drukker dan normaal. Heb respect voor elkaar en gun elkaar doorgang en een parkeerplaats. Blijf ook niet langer op locaties dan nodig is. Rijd in de buurt van locaties extra voorzichtig en let op de aan-  en afkomende voetgangers. De politie wordt geïnformeerd en verzocht daar waar nodig een extra oogje in het zeil te houden.

 
Voorzichtigheid en sportiviteit
staan in deze leuke opdracht centraal!
 
4. Opdracht 2 : De 90 thuisvragen

Voor de 90 thuisvragen hoef je in principe het huis niet uit. Maar uiteraard mag dat wel door bijvoorbeeld even bij je buren aan te bellen of zij misschien het antwoord op een vraag weten. Je mag voor deze vragen alle hulpmiddelen gebruiken die je maar wilt. Je mag ook andere personen opbellen om te helpen bij je zoektocht naar het antwoord. Eén ding mag echter niet:
 
Het is verboden contact te leggen met een van de andere deelnemende teams.

Wij vertrouwen hierin nagenoeg helemaal op jullie sportiviteit. Ook al is het verleidelijk om je prestige voor je team wat op te krikken.
Tot slot willen we nog wijzen op enkele vragen van deze 90 die betrekking hebben op mogelijke producten die je bij het afhalen van de vragenboekjes van ons meekrijgt. Deze producten zitten allemaal in de tas.

Het fullcolour vragenboekje zit ook in deze tas. Je hoeft alleen dát vragenboekje voor 23.00 uur ingevuld weer in te leveren. De meegegeven producten en de tas mag je voor jezelf houden.

5. Opdracht 3 : De centrale kennis-  of vaardigheidstoets

Van elk team mag één afgevaardigde deelnemen aan de centrale kennis-  of vaardigheidstoets. Wat dit precies inhoudt wordt pas op de locatie zelf bekendgemaakt.
Alle afgevaardigden van alle teams zullen aan deze test deelnemen. Waar en hoe laat precies de test wordt afgenomen blijft nog een verrassing. Dit staat straks duidelijk bij de instructies in het vragenboekje.

Het gebruik van laptops, rekenmachines, mobiele telefoons en dergelijke is niet toegestaan. Deze kunnen het beste thuis gelaten worden. Anders moeten deze apparaten helemaal uitgeschakeld en uit het zicht zijn. Er moet wel geschreven worden. Dus een goede pen – en eventueel een reserve pen – meenemen is zeker gewenst. Een potlood met gummetje is beter, dan kun je eventueel nog wat corrigeren.

6. Opdracht 4 : De extra foto-opdracht

Ieder team dient op de quizavond één ‘sprekende’ sfeerfoto te maken van hun team op de werkplek ‘thuis’. Deze foto moet digitaal per email vóór 22.00 uur naar een speciaal e-mail adres worden verstuurd. Dit e-mail adres zal in het vragenboekje bekend worden gemaakt en is alleen die avond voor dat doel beschikbaar.

De foto moet duidelijk genoeg zijn voor publicatie op onze website. Praktisch betekent dit dat de grootte van het foto-bestand zeker wel 200 kB moet zijn. Maak het bestand ook weer niet te groot want dan is er moeilijk mee te werken en sommige mailprogramma’s versturen grote bestanden ook niet meteen door. Tot 500 kB gaat meestal wel goed. Probeer het bestand in elk geval onder de 1 MB (1000 kB) te houden.

Vermeld in het onderwerp van de e-mail de teamnaam en het inschrijfnummer. Voldoe je aan al deze instructies dan heb je zo al 30 punten voor je team binnengehaald. Onafhankelijk van de ‘schoonheid’ en waardering van de inhoud van de foto.

Terug naar de inhoud